ผถห.MFEC มีมติจ่ายปันผลปี 52 ในอัตราหุ้นละ 0.33 บ. กำหนดจ่าย 21 พ.ค.นี้

ผถห.MFEC มีมติจ่ายปันผลปี 52 ในอัตราหุ้นละ 0.33 บ. กำหนดจ่าย 21 พ.ค.นี้

คุณอดิเรก ปฏิทัศน์ (ที่ 2 จากขวา) ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) หรือ MFEC คุณเจริญ อุษณาจิตต์ (ซ้ายสุด) ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคุณศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร(ขวาสุด) กรรมการผู้จัดการใหญ่ นำคณะกรรมการและผู้บริหารบริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 เพื่อเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2552 ในอัตราหุ้นละ 0.33 บาท ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการเสนอ เมื่อเร็วๆ นี้