ผนึก บูรณาการ สานพลัง ลดความเสี่ยงโรคเรื้อรัง

ผนึก บูรณาการ สานพลัง ลดความเสี่ยงโรคเรื้อรัง

บริษัท พรอมท์นาว จำกัด หรือ PromptNow หนึ่งในกลุ่มบริษัทเครือ MFEC GROUP นำโปรแกรมเก็บข้อมูลกลุ่มเสี่ยงต่อโรคเบาหวานภายใต้ชื่อ Community-based Mobile Health Point ตามแนวนโยบาย Moving Towards a Social Enterprise ร่วมโชว์ในงานจัดการประชุมวิชาการเครือข่ายควบคุมโรคไม่ติดต่อหรือ NCD Forum 2014 ในหัวข้อ “ผนึก บูรณาการ สานพลัง ลดความเสี่ยงโรคเรื้อรัง”ที่จัดขึ้นโดยภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล Co-Principle Investigator พร้อมด้วยทีมทำงานเครือข่ายเบาหวานและโครงการโปรแกรมการป้องกันโรคเบาหวานในชุมชน (Community-based Diabetes Prevention Program in Thai Population) ณ ศูนย์การประชุม อิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี เมื่อเร็วๆ นี้

โดยโปรแกรม Community-based Mobile Health Point ได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานอย่างมากเนื่องจาก สามารถช่วยเพิ่มความรวดเร็วในการเก็บข้อมูลต่างๆ ของกลุ่มเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน สามารถคำนวณและแนะนำการรับประทานอาหาร การออกกำลังกาย รวมถึงการพักผ่อนที่เหมาะสมต่อบุคคลนั้นๆ ซึ่งถือเป็นปัจจัยที่สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของกลุ่มเสี่ยงได้รู้ทันและป้องกันการเกิดโรคเบาหวานและอีกหลายโรค

 

ผศ.ดร.วัลลา ตันตโยทัย (ลำดับที่ 5 จาก ขวา)  ศ.นพ.วิชัย เอกพลากร (ลำดับที่ 4 จากขวา) และ ทีมงาน

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
คุณปวีณา มณีวงษ์ (นิค)
โทร 02: 664-5999 # 2139
email : Paveena@mfec.co.th