ผู้บริหารดีเด่นแห่งปี สาขาพัฒนาองค์กรทางด้านไอที

ผู้บริหารดีเด่นแห่งปี สาขาพัฒนาองค์กรทางด้านไอที

คุณศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) (MFEC) รับรางวัลนักบริหารดีเด่นแห่งปี ประจำปี 2551 สาขาพัฒนาองค์กรทางด้านไอที จาก ฯพณฯ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ซึ่งจัดโดยนิตยสารเส้นทางไทย เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2551