พรอมท์นาวผ่านมาตรฐาน CMMI Maturity Level 2

พรอมท์นาวผ่านมาตรฐาน CMMI Maturity Level 2

บริษัท พรอมท์นาว จำกัด ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์เกมออนไลน์และแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นที่ใช้ในเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีบุคลากรระดับคุณภาพ ในเครือบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) (MFEC) ผู้นำกลุ่มผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างครบวงจร ผ่านการรับรองมาตรฐาน CMMI Maturity Level 2 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2551 ซึ่งเป็นรูปแบบการปรับปรุงกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ โดยเฉพาะด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์อันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ถือเป็นเครื่องรับประกันคุณภาพผลงานและบริการของบริษัทได้เป็นอย่างดี