MFEC จัดทำสารานุกรมไทยฯ ฉบับซีดีรอม ร่วมเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา

MFEC จัดทำสารานุกรมไทยฯ ฉบับซีดีรอม ร่วมเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา

พลอากาศเอกกำธน สินธวานนท์ องคมนตรี ในฐานะประธานโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน รับมอบสารานุกรมไทย ฉบับซีดีรอม รุ่นที่สอง จำนวน 10,000 แผ่น จากคุณศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) หรือ MFEC ในฐานะผู้จัดทำสารานุกรมไทย ฉบับซีดีรอม ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา เพื่อมอบให้กับโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน นำไปจัดจำหน่ายนำรายได้เข้าสมทบทุนในโครงการฯ และแจกจ่ายให้กับโรงเรียนและสถานศึกษาในต่างจังหวัด สนับสนุนให้เยาวชนไทยได้มีโอกาสอ่านและศึกษาหนังสือดีๆ ที่เป็นขุมทรัพย์แห่งภูมิปัญญาความรู้