MFEC จัดโครงการปลูกป่าชายเลน Level II

MFEC จัดโครงการปลูกป่าชายเลน Level II

บริษัทเอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) MFEC โดยชมรม MFEC อาสาพัฒนา ร่วมกับสำนักพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 6 จังหวัดเพชรบุรี จัด “โครงการ MFEC อาสา ปลูกกล้า ป่าชายเลน Level II” ที่ตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 23-24 ก.พ. 2551 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนม์มายุครบ 81 พรรษา และสร้างความสมดุลและอุดมสมบูรณ์คืนให้กับธรรมชาติ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในโครงการดีๆ ด้าน CSR ในการสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆ เพื่อสังคมไทย