MFEC จับมือ Sourcefire จัดงานสัมมนา The Cyber Defense Enhancement conference 2011

MFEC จับมือ Sourcefire จัดงานสัมมนา The Cyber Defense Enhancement conference 2011

คุณดำรงศักดิ์ รีตานนท์ (ที่ 4 จากขวา) Assistant Vice President บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) หรือMFEC ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกับทีมผู้บริหารบริษัท Sourcefire ในโอกาสจัดงานสัมมนาหัวข้อ The Cyber Defense Enhancement conference 2011 ซึ่งเป็นการถ่ายทอดนำความรู้เรื่องระบบรักษาความปลอดภัย, การเตรียมความพร้อมเรื่องระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อรองรับ Cloud Computer พร้อมกับการจำลองโซลูชั่นให้ชมอย่างใกล้ชิด โดยงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้อง Lotus Suiteชั้น 22 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อเร็วๆนี้