MFEC จับมือ Symantec จัดสัมมนาให้ความรู้ด้านไอที

MFEC จับมือ Symantec จัดสัมมนาให้ความรู้ด้านไอที

บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) หรือ MFEC ร่วมกับ Symantec จัดงานสัมมนาเรื่อง “Maximize High Availability & Security to Empowering End User” โดยบรรยายและให้ความรู้ด้านความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่มีผลต่อธุรกิจและพฤติกรรมของผู้บริโภค รวมถึงวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภคด้านไอที ซึ่งในงานนี้ได้ยก Wikileakและ Stuxnet เป็นกรณีศึกษาด้านความปลอดภัยที่ก่อให้เกิดความตื่นตัวและทำให้หน่วยงานด้านไอทีต้องหันกลับมาทบทวนกระบวนการรักษาความปลอดภัยของตัวเองใหม่ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการในแวดวงไอทีเข้ารับฟังจำนวนมาก โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นที่ห้องแกรนด์ลิลลี่ โรงแรมจัสมินซิตี้ กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้.