MFEC ถ่ายทอดความรู้ต้านภัยไวรัสคอมพิวเตอร์ให้ ป.ป.ช.

MFEC ถ่ายทอดความรู้ต้านภัยไวรัสคอมพิวเตอร์ให้ ป.ป.ช.

นายดำรงศักดิ์ รีตานนท์ Assitstant Vice President บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) หรือ MFEC ได้รับเกียรติจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) เป็นวิทยากรบรรยายถ่ายทอดการรักษาความปลอดภัยเครื่องคอมพิวเตอร์จากภัยคุกคามไวรัส ให้กับเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. ในหัวข้อ “ป.ป.ช. ร่วมใจต้านภัยไวรัสคอมพิวเตอร์” ในงาน IT Meeting ครั้งที่ 1 “Protect & Support Computer” พร้อมทั้งแนะนำโปรแกรม Symantec Endpoint Protection ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดในการป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ ซึ่งงานดังกล่าวจัดโดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน ป.ป.ช. ณ สำนักงาน ป.ป.ช.สนามบินน้ำ เมื่อเร็วๆ นี้.