MFEC มอบทุนสนับสนุนโครงการวิจัยให้คณะวิศวะ จุฬาฯ

MFEC มอบทุนสนับสนุนโครงการวิจัยให้คณะวิศวะ จุฬาฯ

คุณศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร(ที่ 4 จากขวา) กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) หรือ MFEC พร้อมคณะผู้บริหาร มอบทุนวิจัย จำนวน 1,000,000 บาท พร้อมเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเสียงพูดและภาษาให้กับภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการวิจัยด้านเทคโนโลยีเสียงพูดสำหรับภาษาไทย ,สร้างทรัพยากรทางด้านเสียงพูดภาษาไทยและสร้างบุคลากรให้มีความรู้ความชำนาญ และประสบการณ์เกี่ยวกับการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเสียงพูดในการแก้ปัญหาต่างๆ ได้ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.บุญสม เลิศหิรัญวงศ์ (ที่ 4 จากซ้าย) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้แทนรับมอบ เมื่อเร็ว ๆ นี้