MFEC เกี่ยวแขน Microsoft จัดสัมมนา “The New Experience of Microsoft Technology 2013”

MFEC เกี่ยวแขน Microsoft จัดสัมมนา “The New Experience of Microsoft Technology 2013”

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2555 ณ ห้อง บอลรูม 3 โรงแรมแกรนด์ ไฮแอn เอราวัณ MFEC ร่วมกับ EMC ผู้นําระดับโลกด้านโซลูชั่นโครงสร้างพื้นฐานทางด้านข้อมูลและสารสนเทศ จัดงานสัมมนา ภายใต้ชื่อ “Go Big With Data Analytics” โดยได้รับเกียรติจาก คุณธนกร ชาลี Vice President บริษัท MFEC เป็นผู้กล่าวเปิดงาน

ทั้งนี้ภายในงานมีการให้ความรู้อย่างครบถ้วนในเรื่องของ Big Data ไม่ว่าจะเป็นบทบาก ความสําคัญ และวิธีการ จัดการกับ Big Data รวมถึงการนําเสนอ Greenplum UAP (Unitied Analytics Platform) ซึ่งเป็นโซลูชั่นสําหรับการจัดการ บริหาร Big Data และ Data Cleansing on Big Data การต่อยอดเทคโนโลยี Data Cleansing ภาษาไทย ที่พัฒนาโดย MFEC อีกทั้งยังได้รับเกียรติจาก AIS มาร่วมแชs Success Story ซึ่งทําให้ได้รับความสนใจจากกลุ่มลูกค้าเป็นอย่างมาก