MFEC เปิดตัวธุรกิจใหม่กับ Microsoft

MFEC เปิดตัวธุรกิจใหม่กับ Microsoft

MFEC เปิดตัวธุรกิจใหม่กับ Microsoft ในรูปแบบของ licensing solution partners
จึงมีความยินดีที่จะแจ้งให้ทุกท่านทราบว่า MFEC ได้ทําธุรกิจกับ Microsoft อย่างเต็ม รูปแบบแล้ว

โดยล่าสุดเราได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 55 ที่ผ่านมา ซึ่งทําให้เรามีข้อได้เปรียบในการบุกตลาดองค์กรขนาดใหญ่มากขึ้น อีกทั้งยังเพิ่มวิธีการ ขายที่มีความหลากหลาย โดยทีม Business Development คาดการณ์ว่าจากการทําธุรกิจในครั้งนี้จะทําให้ยอดขายในตลาด Microsoft ของ MFEC เติบโตมากขึ้นอีกหลายเท่าตัวรายละเอียดและข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ จะแจ้งให้ทราบเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง หรือท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้กับทีมงานตามรายละเอียด contact ด้านล่าง

Contact : Team Microsoft solution

email : ms-ss@mfec.co.ht