MFEC โชว์แผนธุรกิจรับมือยักษ์ไอทีข้ามชาติในงาน Opportunity Day

MFEC โชว์แผนธุรกิจรับมือยักษ์ไอทีข้ามชาติในงาน Opportunity Day

คุณศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) หรือ MFEC นำเสนอข้อมูลของบริษัทฯ ประจำงวดปี 2552 ต่อนักลงทุน นักวิเคราะห์ และสื่อมวลชน ในงาน Opportunity Day “โอกาสใกล้ชิด พิชิตการลงทุน” ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อเร็วๆ นี้ โดยสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนว่า ปีนี้จะผลักดันรายได้ให้เติบโตต่อเนื่องจากปี 2552 ในอัตรา 15% ท่ามกลางการแข่งขันรุนแรงจากยักษ์ใหญ่ไอทีจากต่างประเทศที่เข้าสู่ตลาดไอทีของไทยเพิ่มขึ้น ด้วยการปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจครั้งสำคัญ เร่งขยายผลิตภัณฑ์และการให้บริการให้สามารถรองรับกับความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบวงจรแบบ One Stop Service เพื่อลดต้นทุนเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน สามารถปกป้องตลาดและขยายฐานลูกค้าไปในเวลาเดียวกัน