MFEC โชว์ DM Solution ในงาน IBM Superbiz

MFEC โชว์ DM Solution ในงาน IBM Superbiz

MFEC ในฐานะบริษัทพันธมิตร “IBM Superbiz” เพื่อนำเสนอโซลูชั่นที่จะทำให้ธุรกิจก้าวหน้าอย่างมั่นคง ณ โรงแรม Intercontinental เมื่อ 16 ม.ค. 2551 โดยได้นำโซลูชั่น Data Management การจัดการข้อมูลสำหรับองค์กร ร่วมโชว์แสดงศักยภาพในครั้งนี้ ซึ่งได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี