MFEC ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล “IR Excellence Award 2010”

MFEC ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล “IR Excellence Award 2010”

คุณบุษกรณ์ ลีเจ้ยวะระ ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์และการตลาดบริษัทเอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) หรือMFECเป็นตัวแทนบริษัทรับมอบใบประกาศเกียรติคุณจากคุณวาสินี เหล็กกล้า รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 2 ธ.ค. 2553 ภายหลังได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลบริษัทจดทะเบียนดีเด่นด้านนักลงทุนสัมพันธ์ “IR Excellence Award 2010”ประเภทบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดไม่เกิน 10,000 ล้านบาท กลุ่มที่ 3 ซึ่งมอบให้กับบริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นทางด้านการดำเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ ที่ให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมของทั้งองค์กรในการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว