MFEC GROUP ปันน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยอุทกภัย

MFEC GROUP ปันน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยอุทกภัย

คุณพีรดา ปฏิทัศน์ (แถวหน้าที่ 4 จากซ้าย) Business Development Directorบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) หรือ MFEC พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมกับทหารสำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา นำเครื่องเวชภัณฑ์ , อาหาร ,น้ำดื่ม และอุปกรณ์ดำรงชีพในช่วงน้ำท่วม ที่ได้รับบริจาคจากพนักงานและประชาชนผู้มีจิตศรัทธา มอบให้กับผู้ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อเร็วๆนี้