หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

MFEC ส่งมอบ App ติดตามข้อมูลและพฤติกรรมของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานให้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หวังชะลอการเกิดโรคเบาหวาน  ตามนโยบายองค์กร Social Enterprise
  • 1
  • 2
  • 6