ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

ฝ่ายเลขานุการบริษัท
MFEC Public Company Limited

ที่อยู่ : 333 เล้าเป้งง้วนทาวเวอร์ 1 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม 10900

โทร : +66 (0) 2821-7999 ต่อ 7856, 7804

แฟกซ์ : +66 (0) 2722-8388

ฝากคำถามถึงบริษัท