อย่าลืม! กรอกแบบฟอร์มพร้อมระบุ E-mail address

เรียน ผู้ถือหุ้น

อย่าลืม! กรอกแบบฟอร์มพร้อมระบุ E-mail address ที่จะใช้ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมด้วยตัวเอง ภายในวันที่ 23 เมษายน 2564
สำหรับผู้ที่แจ้ง E-mail address ที่จะใช้ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมเรียบร้อยแล้ว รบกวนตรวจสอบ Username และ Password สำหรับลงทะเบียนเข้าประชุม