ขั้นตอนการถามคำถามและลงคะแนน งานประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ใน Q&A ผ่าน WebEx Event

รียน ผู้ถือหุ้น⠀⠀
ทุกท่านสามารถเข้าดูขั้นตอนการถามคำถามและลงคะแนนสำหรับงานประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ใน Q&A ผ่าน WebEx Event ได้ตามรายละเอียดด้านล่างนี้


click : https://bit.ly/2V3fR4z