ขั้นตอนการลงทะเบียนและการเข้าร่วม ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่าน WebEx Event

ทุกท่านสามารถเข้าดูขั้นตอนการลงทะเบียนและเข้าร่วม WebEx Event ได้ตามรายละเอียดด้านล่างนี้⠀⠀


-บนเบราเซอร์ https://bit.ly/2xdUQeB
-บนเดสก์ท็อป แอปพลิเคชัน https://bit.ly/2XvpD15