งานประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 กำลังจะเริ่มในอีก 2 ชั่วโมง

เรียน ผู้ถือหุ้น
งานประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 กำลังจะเริ่มในอีก 2 ชั่วโมง รบกวนทุกท่านตรวจสอบ Username และ Password เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับลงทะเบียนเข้าประชุม
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.mfec.co.th/th/agm_online/
วิธีการรับชม
เข้ารับชม Live ได้โดยตรงผ่านทาง https://www.mfec.co.th/th/agm_online/
ระหว่างรับชม ท่านสามารถฝากคำถามผ่านทาง Q&A (ขั้นตอนดังนี้ https://bit.ly/2V3fR4z)