เตรียมพบกับ การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ผ่าน WebEx เต็มรูปแบบ ของ MFEC

เรียน ผู้ถือหุ้น
ทุกท่านสามารถติดตามรายละเอียดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของ MFEC ผ่าน WebEx เต็มรูปแบบ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 10.00 – 12.00 น.


ได้ที่ https://www.mfec.co.th/th/agm_online/