เริ่มแล้ว! งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

เรียน ผู้ถือหุ้น
ทุกท่านสามารถติดตามงานประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ได้ที่ https://www.mfec.co.th/th/agm_online/
ระหว่างรับชม ท่านสามารถฝากคำถามผ่านทาง Q&A (ขั้นตอนดังนี้ https://bit.ly/2V3fR4z)