โครงการ คอมเก่าสู่คนใหม่เรียนรู้ไกลไม่สิ้นสุด

บริษัทฯ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันโครงการ ‘คอมเก่าสู่คนใหม่ เรียนรู้ไกลไม่สิ้นสุด’ กระจายโอกาสการเข้าถึงเทคโนโลยีให้กับนักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ด้วยการส่งมอบโน้ตบุ๊คจำนวน 15 เครื่อง ให้กับโรงเรียนวัดบางปะกอก สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แบบ Active Learning ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น