โครงการ Get to know Low-Code  

ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้เทคโนโลยี Low-Code ด้วยเครื่องมือ ServiceNow เพื่อสร้างแพลตฟอร์มสำเร็จรูปได้อย่างรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้ใช้งาน ซึ่งผู้เรียนไม่จำเป็นต้องเป็นจบการศึกษาตรงสาย ก็สามารถทำงานด้าน IT ได้ โดยมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญของ MFEC และคู่ค้าร่วมกันถ่ายทอดความรู้และมีการทำ Workshop

ผลการดำเนินงาน:

  • ผู้ให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ 150 คน
  • ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจำนวน 49 คน
  • ผู้เข้าร่วมโครงการ 11 คน ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานของบริษัทฯ