เรียน ผู้ถือหุ้น

ทุกท่านสามารถเข้าดูขั้นตอนการถามคำถามและลงคะแนนสำหรับงานประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ใน Q&A ผ่าน WebEx Event ได้ตามรายละเอียดด้านล่างนี้

https://bit.ly/2V3fR4z