ตรวจสอบ Username และ Password เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับลงทะเบียนเข้าประชุม

อย่าลืม!
ตรวจสอบ Username และ Password
เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับลงทะเบียนเข้าประชุม
.
ศึกษาวิธีการลงทะเบียน ขั้นตอนการถามคำถามและลงคะแนนได้ที่ : https://ir.mfec.co.th/#dflip-df_27442/1/
ติดตามข่าวสารการประชุมได้ที่ : https://ir.mfec.co.th/agmonline-2022/
.
หมายเหตุ : โปรดปฎิบัติตามขั้นตอนในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและตอบกลับภายในวันที่ 22 เมษายน 2565