ขั้นตอนการลงทะเบียนและการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ได้รับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว รบกวนตอบกลับเพื่อทำการยืนยันเข้าร่วมประชุมโดยจะมีเจ้าหน้าที่ดำเนินการนำข้อมูล E-mail ของท่านผู้ถือหุ้นเข้าระบบลงทะเบียนต่อไป
.
หมายเหตุ : โปรดปฎิบัติตามขั้นตอนในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและตอบกลับภายในวันที่ 22 เมษายน 2565
.
ศึกษาวิธีการลงทะเบียน ขั้นตอนการถามคำถามและลงคะแนนได้ที่ : https://ir.mfec.co.th/#dflip-df_27442/1/
ติดตามข่าวสารการประชุมได้ที่ : https://ir.mfec.co.th/agmonline-2022/