โครงการ Venture Case Lab 2023 

สร้างขึ้นเพื่อเปิดพื้นที่ให้คนที่สนใจอยากจะทำความรู้จักกับ Innovation Team ของทาง MFEC เป็นการทำความรู้จักแบบลงลึก และเปิดโอกาสสำคัญในการเข้าสู่สายงาน Corporate Startup ให้กับบุคคลทั่วไป ซึ่งกิจกรรมเป็นการทำ Business Case Workshop โดยแบ่งสายออกเป็น Business Development, Operation & Product Management, Technology และ Marketing มี Expert มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสายที่ให้คำแนะนำอย่างตรงไปตรงมา ตั้งแต่การตั้งต้นหาไอเดียธุรกิจไปจนถึงการต่อยอดให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ ในอนาคต

ผลดำเนินงาน:

  • ผู้ให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ 80 คน
  • ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจำนวน 33 คน
  • ผู้เข้าร่วมโครงการ 2 คน ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานของบริษัทฯ