Public Relations

MFEC ผุดบ.ย่อย “เวนเจอร์แล็บ” รองรับบริการเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่
MFEC ผุดบ.ย่อย “เวนเจอร์แล็บ” รองรับบริการเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่

MFEC ผุดบ.ย่อย “เวนเจอร์แล็บ” รองรับบริการเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่

MFEC ผุดบ.ย่อย “เวนเจอร์แล็บ” รองรับบริการเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่
MFEC ผุดบ.ย่อย “เวนเจอร์แล็บ” รองรับบริการเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่

MFEC ผุดบ.ย่อย “เวนเจอร์แล็บ” รองรับบริการเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่

MFEC ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
MFEC ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) หรือ MFEC จัดงานประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 เพื่อแถลงผลการดำเนินงานและรายงานผลประกอบการให้กับผู้ถือหุ้นฯ

MFEC ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
MFEC ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) หรือ MFEC จัดงานประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 เพื่อแถลงผลการดำเนินงานและรายงานผลประกอบการให้กับผู้ถือหุ้นฯ โดยมีคุณศิริศักดิ์

MFEC จัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560
MFEC จัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560

บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) หรือ MFEC จัดงานประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เพื่อแถลงผลการดำเนินงานและรายงานผลประกอบการให้กับผู้ถือหุ้นฯ 

MFEC จับมือจุฬาฯ สร้างนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล  พร้อมจัดตั้ง Data Science Café
MFEC จับมือจุฬาฯ สร้างนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล พร้อมจัดตั้ง Data Science Café

MFEC ผนึกกำลัง วิศวะฯ จุฬาฯ ผลิตบุคลากรด้าน “นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล” พร้อมเตรียมแผนจัดตั้งศูนย์กลางการเรียนรู้ “Data Science Café” 

MFEC จัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2559
MFEC จัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2559

บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) หรือ MFEC จัดงานประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เพื่อแถลงผลการดำเนินงานและรายงานผลประกอบการให้กับผู้ถือหุ้นฯ