MFEC ได้รับคะแนนการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ “ดีเลิศ” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5
Post

MFEC ได้รับคะแนนการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ “ดีเลิศ” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5

MFEC ได้รับคะแนนการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ 5 ดาว หรือ “ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ในโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจำปี 2566 ที่จัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ภายใต้การสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)  ถือเป็นการยกระดับมาตรฐานทางธุรกิจของ MFEC ที่สะท้อนการให้ความสําคัญในการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยบริษัทฯ ได้จัดทําและประกาศใช้นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ ที่สอดคล้องกับหลักการสากลของ Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดําเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ เป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ ตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลและควบคุมกิจการในลักษณะที่เป็นมาตรฐานสูงสุด เพื่อสร้างความเป็นเลิศในทุกด้านของธุรกิจต่อไป

MFEC ก้าวสู่หุ้นยั่งยืนได้รับผลการประเมิน SET ESG Ratings ปี 2566 ที่ระดับ “AA”
Post

MFEC ก้าวสู่หุ้นยั่งยืนได้รับผลการประเมิน SET ESG Ratings ปี 2566 ที่ระดับ “AA”

MFEC ก้าวสู่หุ้นยั่งยืนได้รับผลการประเมิน SET ESG Ratings ปี 2566 ที่ระดับ “AA” จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถือเป็น 1 ใน 193 บริษัทจดทะเบียนฯ ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน  ด้วยความตั้งใจในการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคม ผ่านการดำเนินงานและการจัดทำรายงานภายใต้กรอบ ESG (Environmental, Social and Governance) ในทุกมิติ โดยคำนึงถึงการบริหารความเสี่ยงและเตรียมพร้อมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risks) พร้อมรับมือกับปัจจัยการเปลี่ยนแปลงด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน MFEC มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในธุรกิจที่ปรึกษา การพัฒนา การวางระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสร้างมูลค่าและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

06/11/202307/11/2023
MFEC ร่วมแสดงความยินดีกับการเติบโตแบบก้าวกระโดดของบริษัท ไอทู เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน)
Post

MFEC ร่วมแสดงความยินดีกับการเติบโตแบบก้าวกระโดดของบริษัท ไอทู เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน)

MFEC ร่วมแสดงความยินดีกับการเติบโตแบบก้าวกระโดดของบริษัท ไอทู เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ I2 ที่ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และเริ่มซื้อขายแล้วเมื่อวานนี้ ในฐานะนักลงทุน MFEC มองเห็นโอกาสสำคัญในการใช้ Best Practices ทางด้านการเงินเพื่อสร้าง Value Creation Plan ที่สามารถส่งเสริมให้ I2 เดินหน้าขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโต จึงได้ตัดสินใจร่วมลงทุนครั้งแรกในปี 2020 และสนับสนุนมาจนถึงปัจจุบัน อนาคตหลังจากนี้มั่นใจแนวโน้ม 3 ปีข้างหน้า I2 ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดย MFEC พร้อมเสริมทัพความแข็งแกร่งสร้าง New S Curve สนับสนุนภาคธุรกิจให้บรรลุเป้าหมายและเดินหน้าธุรกิจไปพร้อมกัน

09/08/202330/10/2023
MFEC organized the Annual General Meeting 1/2023
Post

MFEC organized the Annual General Meeting 1/2023

MFEC Public Company Limited or MFEC organized the Annual General Meeting 1/2023 via WebEx. The meeting, chaired by Mr. Sirisak Tirawattanangkul, Chairman of the Board, along with Mr. Siriwat Vongjarukorn, CEO, and Mr. Thanakorn Charlee, COO, and the Company’s Board of Directors, took place at 23rd Floor, 349 SJ Infinite One Business Complex, Vibhavadi-Rangsit Rd.,...

MFEC ดำเนินงานด้วยการให้ความสำคัญถึงผลกระทบที่มีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย
Post

MFEC ดำเนินงานด้วยการให้ความสำคัญถึงผลกระทบที่มีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

MFEC ดำเนินงานด้วยการให้ความสำคัญถึงผลกระทบที่มีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย โดยหนึ่งในความพยายามที่จะพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน คือ การมุ่งผลักดันประเด็น S (Social) ใน ESG ในปี 2022 ที่ผ่านมา MFEC ได้มีการจัดกิจกรรมและโครงการที่ตอบรับกับ Vision และ Mission ขององค์กรและส่งเสริมการดำเนินงานด้าน ESG ผ่านการให้ความสำคัญกับ ‘คน’ โดยมีการผลักดันศักยภาพของบุคลากรอย่างรอบด้านเพื่อสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่สร้างประโยชน์ให้คนในสังคม ซึ่งจะวางรากฐานไปสู่อนาคตที่ดีและสังคมที่น่าอยู่ในอนาคต

Post

แจ้งเพิ่มเงินลงทุนในบริษัทร่วม บริษัท พระอินทร์ ฟินเทค จำกัด (เพิ่มเติมข้อมูลรายการเกี่ยวโยง)

[cmsmasters_row data_shortcode_id=”niee4cm1e” data_padding_bottom_mobile_v=”0″ data_padding_top_mobile_v=”0″ data_padding_bottom_mobile_h=”0″ data_padding_top_mobile_h=”0″ data_padding_bottom_tablet=”0″ data_padding_top_tablet=”0″ data_padding_bottom_laptop=”0″ data_padding_top_laptop=”0″ data_padding_bottom=”50″ data_padding_top=”0″ data_bg_parallax_ratio=”0.5″ data_bg_size=”cover” data_bg_attachment=”scroll” data_bg_repeat=”no-repeat” data_bg_position=”top center” data_color=”default” data_bot_style=”default” data_top_style=”default” data_padding_right=”3″ data_padding_left=”3″ data_width=”boxed”][cmsmasters_column data_width=”1/1″ data_shortcode_id=”ljhtk3wu8m” data_animation_delay=”0″ data_border_style=”default” data_bg_size=”cover” data_bg_attachment=”scroll” data_bg_repeat=”no-repeat” data_bg_position=”top center”][cmsmasters_text shortcode_id=”4usr22qgo” animation_delay=”0″] คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียด ( PDF ) [/cmsmasters_text][/cmsmasters_column][/cmsmasters_row]

02/03/202302/03/2023
Post

แจ้งเพิ่มเงินลงทุนในบริษัทร่วม บริษัท พระอินทร์ ฟินเทค จำกัด (เพิ่มเติมข้อมูลรายการเกี่ยวโยง ครั้งที่ 2)

[cmsmasters_row data_shortcode_id=”ap8b2bzdu” data_padding_bottom_mobile_v=”0″ data_padding_top_mobile_v=”0″ data_padding_bottom_mobile_h=”0″ data_padding_top_mobile_h=”0″ data_padding_bottom_tablet=”0″ data_padding_top_tablet=”0″ data_padding_bottom_laptop=”0″ data_padding_top_laptop=”0″ data_padding_bottom=”50″ data_padding_top=”0″ data_bg_parallax_ratio=”0.5″ data_bg_size=”cover” data_bg_attachment=”scroll” data_bg_repeat=”no-repeat” data_bg_position=”top center” data_color=”default” data_bot_style=”default” data_top_style=”default” data_padding_right=”3″ data_padding_left=”3″ data_width=”boxed”][cmsmasters_column data_width=”1/1″ data_shortcode_id=”7ozsxkaz8n” data_animation_delay=”0″ data_border_style=”default” data_bg_size=”cover” data_bg_attachment=”scroll” data_bg_repeat=”no-repeat” data_bg_position=”top center”][cmsmasters_text shortcode_id=”lyaq9itdrs” animation_delay=”0″] คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียด ( PDF ) [/cmsmasters_text][/cmsmasters_column][/cmsmasters_row]

02/03/202302/03/2023
MFEC ได้รับใบรับรองมาตรฐานระดับสากลชั้นนำด้านการจัดการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ISO/IEC 20000
Post

MFEC ได้รับใบรับรองมาตรฐานระดับสากลชั้นนำด้านการจัดการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ISO/IEC 20000

MFEC ได้รับใบรับรองมาตรฐานระดับสากลชั้นนำด้านการจัดการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ISO/IEC 20000 และมาตรฐานระดับสากลด้านการจัดการความปลอดภัยของข้อมูล ISO/IEC 27001 ผ่านการรับรอง 2 ปีติดต่อกัน จากบริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด เป็นอีกความสำเร็จที่เน้นย้ำจุดยืนในการผลักดันคุณภาพและสร้างความเชื่อมั่นในทุกบริการไอทีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกคน https://www.mfec.co.th/success-stories/mfec-iso20000-iso27001/

24/02/202330/10/2023
MFEC เตรียมสร้างนวัตกรรมที่ยั่งยืน หลังรับดีลใหญ่จาก Bluebik
Post

MFEC เตรียมสร้างนวัตกรรมที่ยั่งยืน หลังรับดีลใหญ่จาก Bluebik

บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) ดำเนินการขายหน่วยธุรกิจ Digital Delivery ที่ดูแลในส่วนงาน Customize Software Development ของบริษัท ให้กับ บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) การดำเนินการในครั้งนี้ถือเป็น Win – Win Situation ที่บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) จะนำผลตอบแทนที่ได้รับมาเสริมสถานะของความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจ เพื่อพิจารณาลงทุนในการสร้างนวัตกรรมให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) ได้ส่งผ่านธุรกิจครั้งนี้ด้วยการจัดตั้ง บริษัท วัลแคน ดิจิทัล เดลิเวอรี่ จำกัด (“VDD”) โดยผู้บริหารและทีมงานชุดเดิมยังคงให้การบริการกับลูกค้าเดิมร่วมกัน ซึ่งเป็นโอกาสสำคัญในการเข้ารับงานสาย Consult และธุรกิจใหม่ ๆ ในอนาคต...

03/12/202226/03/2023
MFEC ได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
Post

MFEC ได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) หรือ MFEC ได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ซึ่งได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้ดำเนินการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 โดยสามารถคว้าคะแนนการประเมินไปได้ถึง 100 คะแนนเต็ม การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 หลังจากประสบกับสภาวะวิกฤต Covid-19 อย่างต่อเนื่อง ทีมงานได้ยกระดับมาตรฐานการประชุมโดยใช้ความเชี่ยวชาญและเทคโนโลยีของ MFEC ให้สอดคล้องกับวิถี New Normal โดยยึดถือแนวปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ข้อบังคับและหลักปฏิบัติของธรรมาภิบาลที่ดี พร้อมให้ความสำคัญกับการพัฒนาในด้านการกำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง ทำให้การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้สำเร็จลุล่วงได้ตามเป้าหมาย

30/08/202230/10/2023
MFEC รับการรับรองต่ออายุรับรองสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย ครั้งที่ 1
  • 1
  • 2