ปี 2011

  • ควบรวมบริษัทในกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศได้แก่บริษัท ซอฟต์สแควร์ จำกัด, บริษัท บิสซิเนส แอพพลิเคชัน จำกัด และ บริษัท โมทีฟ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ภายใต้ชื่อกลุ่ม MFEC GROUP 
  • ได้รับรางวัล “สถานประกอบการขนาดใหญ่ดำเนินงานสหกิจศึกษาดีเด่น” เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคเหนือตอนบนจากสมาคมสหกิจศึกษาไทย  

Leave a Reply

Your email address will not be published.