ถอดบทเรียน MFEC ก้าวสู่หุ้นยั่งยืน (ESG Rating) 
เรื่อง

ถอดบทเรียน MFEC ก้าวสู่หุ้นยั่งยืน (ESG Rating) 

หุ้นยั่งยืน คือ หุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีการบริหารงานตามหลักบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance หรือ ESG) เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับนักลงทุนที่มองหาการลงทุนที่ยั่งยืนและสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมในระยะยาว ตามแนวทางของการลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบ (Responsible Investment) การก้าวสู่หุ้นยั่งยืนจึงกลายเป็นเรื่องที่หลาย ๆ ธุรกิจหันมาโฟกัสกันมากขึ้น เพราะไม่เพียงแต่ช่วยลดความเสี่ยงของนักลงทุนและเพิ่มโอกาสให้ได้รับผลตอบแทนที่ดี แต่ยังเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ตัวบริษัทเองได้สร้างมาตรฐานในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนมากยิ่งขึ้น 

09/05/202410/05/2024
เรื่อง

โครงการการสร้างความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์

บริษัทฯ ได้มีการสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของข้อมู...

  • 1
  • 2