PTT ICT ร่วมรณรงค์ลดการใช้พลังงาน ประกาศนโยบาย ICT for GREEN พร้อมผนึกกำลัง MFEC นำร่องเปิดบริการ

PTT ICT ร่วมรณรงค์ลดการใช้พลังงาน ประกาศนโยบาย ICT for GREEN พร้อมผนึกกำลัง MFEC นำร่องเปิดบริการ

องประชุมทางไกลเสมือนจริง เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ลดค่าใช้จ่าย ตอกย้ำองค์กรต้นแบบสีเขียวในประเทศ

2 พฤศจิกายน 2553 : บริษัท พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส์ จำกัด (PTT ICT) บริษัทในกลุ่ม ปตท. ที่ดำเนินการด้านการจัดหาโซลูชั่นด้านไอซีทีเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการทำงานให้กับบริษัทในกลุ่ม ประกาศนโยบาย ICT for GREEN เพื่อส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้ามาช่วยลดการใช้ พลังงานและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ล่าสุด PTT ICT ร่วมมือกับ MFEC ติดตั้งโซลูชั่น TelePresence  ห้องประชุมทางไกลเสมือนจริง  เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน พร้อมลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมของบริษัทในกลุ่ม ปตท. ระหว่าง สำนักงานกรุงเทพ-มาบตาพุด ระยอง

ผลสืบเนื่องมาจากการนำทรัพยากรธรรมชาติมาพัฒนาเครื่องอำนวยความ สะดวกสบายให้กับมนุษย์โดยขาดการจัดการที่ดี ส่งผลให้หลายประเทศทั่วโลกกำลังเผชิญกับวิกฤติทางธรรมชาติ รวมถึงประเทศไทย PTT ICT ได้ตระหนักถึงผลกระทบที่กำลังเกิดขึ้น บริษัทฯ จึงได้ริเริ่ม นโยบาย ICT for GREEN ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  เข้ามาช่วยลดการใช้พลังงานและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรที่มีบทบาทในการดูแล จัดการด้านพลังงานของประเทศ  โดยนโยบาย ICT for GREEN ของ PTT ICT จะมุ่งเน้นโดยนำไอซีทีเข้ามาบริหารจัดการใน  3 ส่วนหลักๆ ประกอบด้วย  การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดการใช้พลังงานและปล่อยความร้อนต่ำ การลดการปล่อยของเสียและมลพิษจากอุปกรณ์ ICT และ การจัดการกับของเสียด้าน ICT ทั้งนี้อุปกรณ์ ICT ที่ไม่สามารถใช้งานต่อไป จะต้องมีการทำลายอย่างถูกวิธีไม่เป็นภาระต่อสิ่งแวดล้อม   ทั้งนี้  PTT ICT ยังกำหนดให้เป็นหน้าที่ของผู้บริหารและพนักงานทุกคนที่ต้องให้ความร่วมมือ และตอบสนองกับนโยบายดังกล่าวด้วยการมีจิตสำนึกในการใช้ไอซีทีอย่างถูกต้อง

คุณมนตรี แสงหิรัญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส์ จำกัด กล่าววา “การประกาศนโยบาย ICT for GREEN ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของ PTT ICT ในการนำไอซีทีมาประยุกต์ใช้กับองค์กรยุคใหม่ ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นการเพิ่ม

ประสิทธิภาพ การทำงานและลดค่าใช้จ่าย แต่ยังสะท้อน วิสัยทัศน์การเป็นองค์กรที่มีส่วนรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม แสดงถึงความเป็นผู้นำและความมุ่งมั่นของกลุ่ม ปตท.  ในการรณรงค์อย่างต่อเนื่องเพื่อลดมลภาวะและรักษาสมดุลของการ

ใช้ ทรัพยากรธรรมชาติในประเทศ ทั้งนี้ ปตท. ยังเป็นต้นแบบในการ นำร่องให้องค์กรภาคธุรกิจอื่นๆ เห็นถึงความสำคัญของการนำเสนอโซลูชั่นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย”

เพื่อให้การดำเนินนโยบาย  ICT for GREEN เป็นรูปธรรมมากขึ้น PTT ICT ได้ร่วมมือกับ บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) (MFEC) หนึ่งในผู้นำในการติดตั้งและวางระบบไอซีทีของประเทศ ทำการติดตั้งโซลูชั่น TelePresence ภายใต้ชื่อบริการ TelePresence Thailand ซึ่งเป็นการนำเสนอห้องประชุมทางไกลเสมือนจริง ที่ให้ประสบการณ์ร่วมกับผู้ประชุมที่อยู่คนละพื้นที่ เสมือนนั่งประชุมห้องเดียวกัน โดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง ประหยัดงบประมาณค่าเดินทาง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เพิ่มโอกาสทางธุรกิจและ ช่วยลดมลภาวะจากการใช้พลังงานในการเดินทางเข้าร่วมประชุมอีกด้วย

คุณศิริวัฒน์ วงส์จารุกร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) กล่าว ว่า “ โซลูชั่นTelePresence  ถือเป็นอีกนวัตกรรมด้านไอซีที ที่สามารถตอบรับกับการบริหารจัดการยุคใหม่ขององค์กรต่างๆ ที่ใส่ใจกับการลดภาวะโลกร้อน ในขณะเดียวกันก็เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานท่ามกลางการแข่งขันทาง ธุรกิจที่สูงขึ้น การประชุมอย่างทันท่วงทีผ่าน TelePresence จะ ช่วยให้เกิดการตัดสินใจอย่างรวดเร็วฉับไว และลดค่าใช้จ่ายได้อีกด้วย TelePresence ได้รับการตอบรับอย่างดีจากองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีสาขากระจายอยู่ทั่วโลก  และสำหรับประเทศไทย เราได้ร่วมมือกับ PTT ICT นำเสนอบริการนี้เป็นครั้งแรกในประเทศ เพื่อเปิดโอกาสให้กับทุกองค์กรที่ต้องการสัมผัสกับประสบการณ์การประชุม เสมือนจริง และต้องการลดต้นทุนค่าใช้จ่าย ในการเดินทางเข้าร่วมประชุม

ปัจจุบัน TelePresence มีให้บริการ 2 แห่งคือ ณ ห้อง TelePresence 1 (E-Spirit)  ชั้น 4 บริษัท พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส์ จำกัด ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี บริเวณสำนักงานใหญ่ ปตท. ถนนวิภาวดีรังสิต  และ ห้อง TelePresence 2  (R-Spirit) บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอนวิรอนเมลทอล เซอร์วิส จำกัด มาบตาพุด จังหวัดระยอง โดยห้องประชุม TelePresence ทั้งสองแห่งจะรองรับการใช้งานจากพนักงานและผู้บริหารของ กลุ่ม ปตท. ทั้ง 45 บริษัท รวมถึงกลุ่มบริษัทที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมรอบๆ

ในอนาคต PTT ICT มีแผนการที่จะขยายบริการ TelePresence Thailand  ไปยังองค์กรธุรกิจอื่นที่มีสาขาอยู่บริเวณเขตอุตสาหกรรมเดียวกับกลุ่ม ปตท. โดยเฉพาะเขตระยอง-กรุงเทพ ที่ต้องการลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประชุมตามสำนักงานต่างๆ เข้าไปใช้บริการได้ที่ห้อง TelePresence Thailand ทั้งสองแห่งของ PTT ICT ในอัตราค่าบริการที่พิเศษ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการใช้งานและรณรงค์เรื่องลดภาวะโลกร้อนในเวลาเดียวกัน นอกจากนี้  PTT ICTและ MFEC ยังเปิดเว็บไซต์ เพื่อเปิดให้

ผู้ ใช้บริการ ได้เข้าสำรองการเข้าใช้บริการผ่านอินเตอร์เน็ต ซึ่งจะส่งผลผู้ใช้บริการ TelePresence นั้นได้รับความสะดวกสบายยิ่งขึ้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและอัตราค่าบริการ ติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-140-2899 หรืออีเมล์ contact@telepresencethailand.com หรือที่เว็บไซต์ www.telepresencethailand.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.